ติดต่อเรา 02-390-1062-3
ข่าวกิจกรรม

Category

ข่าวกิจกรรม

พิธีทำบุญครบรอบการก่อตั้ง สมาคมอัสสัมชัญ 115 ปี  วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมวัลลภ เจียรวนนท์ ชั้น 2 สมาคมอัสสัมชัญ
Read More
ขอเชิญอัสสัมชนิกร่วมสนับสนุนโครงการ “ ลูกศิษย์ดูแลสุขภาพครู ”  โดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ  ได้จัดทำโครงการเพื่อสวัสดิการครูปัจจุบันของโรงเรียนอัสสัมชัญ
Read More
ขอเชิญอัสสัมชนิกร่วมสนับสนุนโครงการ “ ลูกศิษย์ดูแลสุขภาพครู ”  โดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ  ได้จัดทำโครงการเพื่อสวัสดิการครูปัจจุบันของโรงเรียนอัสสัมชัญ
Read More
นายกสมาคมอัสสัมชัญ พลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต และกรรมการสมาคมอัสสัมชัญ แสดงความยินดีผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ และร่วมงานสังสรรค์ครูเกษียณ
Read More
ขอเรียนเชิญอัสสัมชนิกทุกท่าน  ร่วมพิธีทำบุญครบรอบการก่อตั้งสมาคมอัสสัมชัญ 115 ปี ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน2562  สมาคมอัสสัมชัญได้กำหนดประกอบพิธี 4 ศาสนา ณ ห้องประชุมวัลลภ เจียรวนนท์  
Read More
วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562  พลเรือเอก ประพฤติพร  อักษรมัต  นายกสมาคมอัสสัมชัญ  เป็นประธานพิธีรดนำ้ดำหัว และขอพรจากบราเดอร์  ครูเกษียณ และครูอาุโส  ณ ห้องวัลลภ เจียรวนนท์  สมาคมอัสสัมชัญ
Read More
1 7 8 9

Recent Posts