ติดต่อเรา 02-390-1062-3

สารนายกสมาคมอัสสัมชัญ

ในการประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมอัสสัมชัญ ณ สมาคมอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ผม พลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต อัสสัมชนิก AC 89 เลขประจำตัว อสช. 22439 ได้รับการเลือกตั้งจากพี่ๆ เพื่อนๆและน้องๆ อัสสัมชนิก ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมอัสสัมชัญ ปีพ.ศ.2561-พ.ศ.2563 เป็นนายกสมาคมอัสสัมชัญ คนที่ 11 นับจากปี พ.ศ. 2498 ซึ่งถือเป็นเกียรติแก่ผมเป็นอย่างยิ่ง

ข่าวสาร & กิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมอัพเดท

คุณครูเกษียณของเรา

ดูรายชื่อครูเกษียณของพวกเราชาวสมาคมอัสสัมชัญ
ยังไม่มีกิจกรรมในช่วงเวลานี้

ตารางกิจกรรม

ตารางกิจกรรมทั้งหมด
There're no item that match your search criteria. Please try again with different keywords.