ติดต่อเรา 02-390-1062-3

สารนายก

สารนายกสมาคมอัสสัมชัญ

ในการประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมอัสสัมชัญ ณ สมาคมอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ผม พลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต อัสสัมชนิก AC 89 เลขประจำตัว อสช. 22439 ได้รับการเลือกตั้งจากพี่ๆ เพื่อนๆและน้องๆ อัสสัมชนิก ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมอัสสัมชัญ ปีพ.ศ.2561-พ.ศ.2563 เป็นนายกสมาคมอัสสัมชัญ คนที่ 11 นับจากปี พ.ศ. 2498 ซึ่งถือเป็นเกียรติแก่ผมเป็นอย่างยิ่ง

สมาคมอัสสัมชัญมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน นับเป็นเวลาถึง 115 ปี (พ.ศ.2447 – พ.ศ.2562) ซึ่ง คุณพ่อกอลมเบต์ เป็นผู้ริเริ่มและแนะนำให้ศิษย์เก่าอัสสัมชัญรวมตัวกันจัดตั้ง สโมสรนักเรียนเก่าอัสสัมชัญขึ้นที่ตึก 2 ชั้นริมถนนบูรพา(ตรอกโอเรียนเต็ล) และเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2447 โดยท่านได้มอบเงินที่ลูกศิษย์ได้เรี่ยรายเงินมอบให้ท่านในคราวกลับจากประเทศฝรั่งเศส เป็นทุนประเดิมในการจัดตั้งสโมสรขึ้น สโมสรที่จัดตั้งขึ้นได้ใช้เป็นศูนย์รวมอัสสัมชนิก ในการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน จากจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นและเหตุผลอีกหลายประการ

จึงได้มีการขยับขยายและย้ายไปตั้งในพื้นที่ต่างๆ อีกหลายแห่ง จนสุดท้ายในปี พ.ศ.2510 พวกเราอัสสัมชนิกทุกท่านก็มีสมาคมอัสสัมชัญที่สง่างาม บนถนนพระรามสี่ เป็นกรรมสิทธิ์ของพวกเรา นับว่าเป็นการแสดงวิสัยทัศน์และมองการณ์ไกลของท่านนายกสมาคมและคณะกรรมการสมาคมฯ ซึ่งบรรดาอัสสัมชนิกต่างภาคภูมิใจที่ท่านได้ฝากผลงานชิ้นนี้ไว้ให้รุ่นน้องๆ สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

ผมมีโอกาสได้เข้ามาเป็นกรรมการในสมาคมอัสสัมชัญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 สมัย ท่านพลอากาศเอกนายแพทย์ประกอบ บุรพรัตน์ เป็นนายกสมาคมฯ ท่านนายกจรัญ บุรพรัตน์ ท่านนายกวัลลภ เจียรวนนท์ และท่านนายกปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ซึ่งผมได้เห็นความทุ่มเท เสียสละ ในการทำงาน เพื่อบริหารงานสมาคมอัสสัมชัญพร้อมกับคณะกรรมการท่านอื่นๆทุกชุด ที่มุ่งหวังที่จะให้สมาคมอัสสัมชัญเป็นศูนย์รวมในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

ระหว่างพี่น้องอัสสัมชนิกทุกรุ่น เป็นศูนย์กลางในเรื่องการส่งข่าวสาร การจัดกิจกรรมบันเทิง กีฬาและอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมของอัสสัมชนิกที่มีความรู้ ความสามารถ ในงานสาขาต่างๆ มาสนับสนุนโรงเรียนอัสสัมชัญ ที่รักยิ่งของพวกเรา เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติคุณที่คุณทวด คุณปู่ คุณพ่อของพวกเราได้มีส่วนร่วมกันในการพัฒนาประเทศในสาขาต่างๆ จนมีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งผมขอยืนยันว่า จะยังคงสานเจตนารมณ์ของคณะกรรมการในทุกชุดที่ผ่านมาและขอให้คำมั่นว่า จะร่วมกับคณะกรรมการชุดนี้นำพาและทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ในการทำให้สมาคมอัสสัมชัญของพวกเราเป็นศูนย์รวมในการประสานงานระหว่างศิษย์เก่า(อัสสัมชนิก) ครูอาจารย์ ศิษย์ปัจจุบันซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมอัสสัมชัญที่ตั้งไว้ทุกประการ ภายใต้ ความสามัคคี ความสมานฉันท์ ความเสียสละ

ทั้งนี้ผมขอกราบขอบพระคุณอัสสัมชนิกทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนคณะกรรมการสมาคมอัสสัมชัญปีพ.ศ.2561-พ.ศ.2563 เพื่อสามารถบริหารงานสมาคมอัสสัมชัญให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้

                                                                  

พลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต
นายกสมาคมอัสสัมชัญ