ติดต่อเรา 02-390-1062-3
June 2019

Month

พิธีทำบุญครบรอบการก่อตั้ง สมาคมอัสสัมชัญ 115 ปี  วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมวัลลภ เจียรวนนท์ ชั้น 2 สมาคมอัสสัมชัญ
Read More
ขอเชิญอัสสัมชนิกร่วมสนับสนุนโครงการ “ ลูกศิษย์ดูแลสุขภาพครู ”  โดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ  ได้จัดทำโครงการเพื่อสวัสดิการครูปัจจุบันของโรงเรียนอัสสัมชัญ
Read More
ขอเชิญอัสสัมชนิกร่วมสนับสนุนโครงการ “ ลูกศิษย์ดูแลสุขภาพครู ”  โดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ  ได้จัดทำโครงการเพื่อสวัสดิการครูปัจจุบันของโรงเรียนอัสสัมชัญ
Read More

Recent Posts