ติดต่อเรา 02-390-1062-3
April 2019

Month

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562  พลเรือเอก ประพฤติพร  อักษรมัต  นายกสมาคมอัสสัมชัญ  เป็นประธานพิธีรดนำ้ดำหัว และขอพรจากบราเดอร์  ครูเกษียณ และครูอาุโส  ณ ห้องวัลลภ เจียรวนนท์  สมาคมอัสสัมชัญ
Read More

Recent Posts