ติดต่อเรา 02-390-1062-3

หนังสืออุโฆษสารคืออะไร

สมาคมอัสสัมชัญ > Uncategorized > Promote Unseen Assumption > หนังสืออุโฆษสารคืออะไร
  • จากอ่านออกอย่างเดียวไม่พอ ยังต้อง “เขียนได้” ด้วย สะท้อนให้เห็นวิสัยทัศน์ของเจษฏาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ ผู้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่ในการทำหนังสืออัสสัมชัญ อุโฆษสมัย (Echo De L’Assomption) และมีสังฆราชเรอเน แปร์โรสเป็นบรรณาธิการ ตีพิมพ์ครั้งแรกในปีค.ศ.1913 และยุติไปเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่ 2
  • จากหนังสือบันทึกไว้ในแผ่นดิน Unseen Assumption Hall Of Fame หน้า 218 – 223