ติดต่อเรา 02-390-1062-3
กุมภาพันธ์ 11, 2021

Day

จากอ่านออกอย่างเดียวไม่พอ ยังต้อง “เขียนได้” ด้วย สะท้อ...
Read More
ข้อความ”จงตื่นเถิด เปิดตา หาความรู้ เรียนคำครู คำ...
Read More
ศิษย์เก่าอัสสัมชัญดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ...
Read More
ระฆังตึกกอลมเบต์หล่อจากประเทศฝรั่งเศส ใบบนหล่อในค.ศ.193...
Read More
ฟ.ฮีแลร์เขียนวัตถุประสงค์ในการแต่ง “อัสสัมชัญ ดรุณศึกษา...
Read More
พระไพศาล วิสาโล อสช.22517 (รุ่น 89) บันทึกไว้ว่า “สมัยข...
Read More
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราช...
Read More
(จากราชกิจจานุเบกษา) 15 สิงหาคม ค.ศ.1887 สมเด็จพระบรมโอ...
Read More
นักเรียนอัสสัมชัญเลขประจำตัว1 ชื่อ นายยวงบัปติส หรือ เซ...
Read More
โรงเรียนอัสส้มชัญสร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ.1885 (พ.ศ.2428) โดย...
Read More

เรื่องล่าสุด