ติดต่อเรา 02-390-1062-3

ระฆังตึกกอลมเบต์หล่อจากประเทศใด

สมาคมอัสสัมชัญ > Uncategorized > Promote Unseen Assumption > ระฆังตึกกอลมเบต์หล่อจากประเทศใด
  • ระฆังตึกกอลมเบต์หล่อจากประเทศฝรั่งเศส ใบบนหล่อในค.ศ.1938 โดยโรงหล่อ Henry Lepaute Paris ซึ่งเป็นกิจการของลูกศิษย์ Gustave Eiffel มีกลไกตีระฆังเชื่อมกับหอนาฬิกาตามเวลาที่กำหนดไว้
  • จากระฆังใบล่างหล่อในค.ศ.1950 โดยโรงหล่อ Fonderie Paccard Annery
  • เมื่อวันที่ 24ตุลาคม ค.ศ.1939 นาฬิกาตึกกอลมเบต์เดินเป็นครั้งแรกเมื่อเวลา 17.00 น.
  • จากหนังสือบันทึกไว้ในแผ่นดิน Unseen Assumption Hall Of Fame หน้า 73