ติดต่อเรา 02-390-1062-3

ผู้ใดก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมาคมอัสสัมชัญ > Uncategorized > Promote Unseen Assumption > ผู้ใดก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญ

 • โรงเรียนอัสส้มชัญสร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ.1885 (พ.ศ.2428) โดยคุณพ่อกอลมเบต์ ใช้ชื่อว่า
  “อาซัมซานกอเล็ศ (COLLEGE DE LASSOMPTION)”
  ต่อมาในปี พ.ศ. 1902 (พ.ศ.2445)
  ท่านได้มอบหมายงานด้านการจัดการ การเรียนการสอน ให้กับคณะ
  เจษฎาจารย์แห่งสำนักเซนต์คาเบรียล ซึ่งได้ดำเนิน
  การสอนต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้
  จากหนังสือบันทึกไว้ในแผ่นดิน Unseen
  Assumption…