ติดต่อเรา 02-390-1062-3

นายอัชชพล ดุสิตนานนท์ (อัสสัมชนิกเลขประจำตัว 20971 รุ่น 94) นายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายวีรพล จงเจริญใจ ประธานจัดงานฯ ร่วมแถลงข่าว เตรียมความพร้อมการจัดงาน “ASA Real Estate Forum 2019” ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “Smart & Innovative Cities for all” โดยมีวิทยากรกิตติมศักดิ์มาร่วมมินิทอล์คในหัวข้อ “Cities for all” นำโดย ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และ รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา อาจารย์ภาควิชาการวางแผน ภาคและเมือง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งงาน Asa Real Estate Forum 2019 จะจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 3 เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิชาชีพสถาปนิกและนักพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ส่งเสริมการสร้างเมืองอัจฉริยะและเมืองนวัตกรรมเพื่อทุกคน ณ ห้อง Meeting Room 5 ชั้น 5 ศูนย์การค้า Siam Paragon