ติดต่อเรา 02-390-1062-3

14 สถาบัน ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รวมใจโครงการ “ถุงปันน้ำใจชาว CGA” มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้ 14 สถาบัน ในเครือฯ เพื่อมอบให้ผู้เดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากโรค Covid-19 ที่อาศัยอยู่ใกล้สถาบันในเครือฯ ทั่วทุกภาค

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าวกิจกรรม > 14 สถาบัน ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รวมใจโครงการ “ถุงปันน้ำใจชาว CGA” มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้ 14 สถาบัน ในเครือฯ เพื่อมอบให้ผู้เดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากโรค Covid-19 ที่อาศัยอยู่ใกล้สถาบันในเครือฯ ทั่วทุกภาค

ดร.ธะนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ นายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย​ (CGA)​

ภราดา วิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (ACC)​

คุณกมล อัศวสถิตย์พร อุปนายก,เลขาธิการสมาพันธ์ฯ (ACCA)​

พล.ร.อ.ประพฤติพร อักษรมัต นายกสมาคมอัสสัมชัญ (ACA)​

คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ (ACCA)​

ดร.สมพรต สาระโกเศศ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AUAA)​

ดร.สถาพร สุขสมบูรณ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี (ACTA)​

คุณพนัส อัสสรัตนกุล เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล ผู้แทน ดร.ประวิช รัตนเพียร นายกสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล (SGA)​

คุณเสถียรพงษ์ ธรรมสอน ผู้แทน คุณชวลิต สุวิทย์ศักดานนท์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย (MCA)​

คุณวุฒิชัย หงษ์หิรัญเรือง ผู้แทน ดร.สุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา (ACSA)​

คุณชาญชัย ปังสุวรรณ ผู้แทน คุณนิรุตต์ เกลียวศิริกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญสมุทรปราการ (ACSPA)​

คุณโชดก เนาพกาพรหม เหรัญญิก

คุณชัยวัฒน์ วงศ์ศรีชนาลัย กรรมการ

คุณไสว กุลยิ่งยง กรรมการ

คุณไพรัช ศศิวงศ์ภักดี กรรมการ

คุณศศิธร สุวรรณศิลา กรรมการ

คุณวรสิษฐ์ มีเฟื่องศาสตร์ ที่ปรึกษา

คุณพิเชษฐ์ มโนพัฒนาสุนทร ที่ปรึกษา

รวมใจกันรวมพลัง 14 สถาบัน ร่วมถ่ายภาพสิ่งของบริจาค

โครงการ “ถุงปันน้ำใจชาว CGA” 2800 ถุง

เพื่อเตรียมส่งมอบสิ่งของบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และยา

ให้ 14 สถาบัน ในเครือ เพื่อมอบให้ผู้เดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากโรค Covid-19

ที่อาศัยอยู่ใกล้สถาบันในเครือฯ ทั่วทุกภาคต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.59 น.

ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (ACC)

สมาพันธ์ฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคสิ่งของและสนับสนุนเงินบริจาคโครงการฯ

CGA – สมาพันธ์ฯ ในเครือคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครอง

และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสิ่งของยังชีพเพื่อจัดทำ “ถุงปันน้ำใจชาว CGA”

ก่อนจะส่งมอบผ่านโรงเรียนในเครือ 14 แห่งในทุกภูมิภาค

เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่อยู่ใกล้โรงเรียนแต่ละแห่ง

หรือร่วมสมทบทุนเข้าบัญชี

“สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย”

ธนาคารกสิกรไทย

เลขที่บัญชี 058-8-55311-6

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 02-243-9074-6 และ 080-223-0918

ภาพจาก สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA)

ร่วมกันปันน้ำใจได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 กันยายน 2564