ติดต่อเรา 02-390-1062-3

โครงการ “CGA ร่วมต่อลมหายใจ” มอบสาย Oxygen Canula/Mask with Bag/ชุดเกจ์ Regulator เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าวกิจกรรม > โครงการ “CGA ร่วมต่อลมหายใจ” มอบสาย Oxygen Canula/Mask with Bag/ชุดเกจ์ Regulator เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

CGA – สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

โครงการ “ CGA ร่วมต่อลมหายใจ ”

ดร.ธะนาชัย  ธีรพัฒนวงศ์  นายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

พล.ร.อ.ประพฤติพร  อักษรมัต  นายกสมาคมอัสสัมชัญ  คุณสุวิทย์  ลิมป์ศิริพันธ์  นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชยการ

คุณพนัส อัสสรัตนกุล เลขาธิกาสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล ผู้แทน

ดร.ประวิช  รัตนเพียร  นายกสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล  คุณเสถียรพงษ์  ธรรมสอน  กรรมการ CGA

มอบสาย Oxygen Canula/Mask with Bag/ชุดเกจ์ Regulator

ในโครงการ “ CGA ร่วมต่อลมหายใจ ”

โดยมี คุณลดาวัลย์ รวมเมฆ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยฯ

คุณดวงสมร พันธุเสน อุปนายก ฝ่ายบริหารสำนักงานและประธานกิจกรรมพิเศษฯ รับมอบ

ทั้งนี้ คุณวัลลีย์ โพธิ์เวียง ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาฯ สภากาชาดไทย

ซึ่งเป็นผู้แทนหัวหน้าพยาบาล มารับในคราวเดียวกัน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ต่อไป

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

ณ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย

ภาพข่าว  สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย