ติดต่อเรา 02-390-1062-3

โครงการอัสสัมชนิกรวมใจต้านภัยCOVID-19 มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อจัดซื้อชุดป้องกันเชื้อโรค (PPE) และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าวกิจกรรม > โครงการอัสสัมชนิกรวมใจต้านภัยCOVID-19 มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อจัดซื้อชุดป้องกันเชื้อโรค (PPE) และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19

สมาคมอัสสัมชัญและอัสสัมชนิกรุ่นต่างๆ พร้อมทั้งผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมใจกันบริจาคเงินสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อจัดซื้อชุดป้องกันเชื้อโรค (PPE) และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ภายใต้ “ โครงการอัสสัมชนิกรวมใจต้านภัย COVID-19 ”  

โครงการฯ ได้มีการนำเงินไปมอบบริจาครวม 8 หน่วยงาน ดังนี้

1.โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 400,000 บาท

2.โรงพยาบาลศิริราช  จำนวน 400,000 บาท

3.โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์  จำนวน 200,000 บาท

4.โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก  จำนวน 100,000 บาท

5.สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส  จำนวน 100,000 บาท

โรงพยาบาลสนามในจังหวัดสงขลา

6.โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จำนวน 100,000 บาท

7.โรงพยาบาลนาหม่อม จำนวน 100,000 บาท

8.โรงพยาบาลสะเดา จำนวน 100,000 บาท

ยอดเงินบริจาครวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาท

1.บริจาคโรงพยาบาลรามาธิบดี  จำนวน 400,000 บาท

พล.ร.อ.ประพฤติพร อักษรมัต นายกสมาคมอัสสัมชัญ คุณภาณุพันธ์ วิชชุประภา  คุณพิเชษฐ์ มโนพัฒนาสุนทร กรรมการสมาคมฯ ได้มอบเงินบริจาคผ่าน  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี คณะเเพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  โดยมีกลุ่มแพทย์ที่เป็นอัสสัมชนิก อาทิ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วสันต์ สุเมธกุล ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อนันนิตย์ วิสุทธิพันธ์ และ แพทย์ท่านอื่นๆ อีกหลายท่าน ที่ทำงานในโรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมรับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 ณ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

2.บริจาคโรงพยาบาลศิริราช  จำนวน 400,000 บาท

พล.ร.อ.ประพฤติพร อักษรมัต นายกสมาคมอัสสัมชัญ พร้อมด้วยคุณสงวน รัถการโกวิท อุปนายกสมาคมฯ และ คุณภาณุพันธ์ วิชุประภา กรรมการสมาคมฯ พร้อมด้วยคุณศุภกิจ  ลิ่วเฉลิมวงศ์ ประธานรุ่น 2512-2514 ได้มอบเงินบริจาคผ่านศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (อัสสัมชนิกดีเด่น  อสช 23974)  พร้อมกลุ่มตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 ณ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช

3.โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์  จำนวน 200,000 บาท

4.โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก  จำนวน 100,000 บาท

5.สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส  จำนวน 100,000 บาท

คุณเอกรัฐ หลีเส็น ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ให้เกียรติเป็นผู้แทนสมาคมอัสสัมชัญ มอบเงินบริจาคให้ แก่หน่วยงาน 3 แห่งที่เป็นโรงพยาบาลหน้าด่านของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

– โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
ผู้รับมอบ นายแพทย์ สถาพร สินเจริญกิจ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้าน เวชกรรมป้องกัน)
สสจ.นราธิวาส รับมอบแทน นายแพทย์ อินทร์ จันแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

 – โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
ผู้รับมอบ นายแพทย์ วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

– สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส
ผู้รับมอบ นายแพทย์ วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

เมื่อพุธวันที่ 15 เมษายน 2563

สมาคมอัสสัมชัญ ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าฯ จังหวัดนราธิวาส เป็นอย่างสูง และขอขอบคุณนายแพทย์ทั้ง 3 ท่าน ที่เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

โรงพยาบาลสนามในจังหวัดสงขลา
6.โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จำนวน 100,000 บาท
7.โรงพยาบาลนาหม่อม จำนวน 100,000 บาท
8.โรงพยาบาลสะเดา จำนวน 100,000 บาท
พล.ร.อ.ประพฤติพร อักษรมัต  นายกสมาคมอัสสัมชัญ  คุณสงวน รัถการโกวิท คุณศักดิ์ชัย จิราธิวัฒน์  อุปนายกสมาคมฯ  คุณภาณุพันธ์ วิชชุประภา  คุณพิเชษฐ์ มโนพัฒนาสุนทร
คุณอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล  กรรมการสมาคมสมาคมฯ  มาสเตอร์ทบ เสนีย์  ประธานชมรมครูเกษียณฯ  พร้อมทั้ง อัสสัมชนิก  นายแพทย์ วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล และ คุณประวิทย์ ทั้งทวีสุข

ได้นำเงินบริจาคมอบผ่าน  คุณอนุทิน ชาญวีรกูล  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (อัสสัมชนิกดีเด่น อสช 25684) นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย  ปลัด กระทรวงสาธารณสุข (อัสสัมชนิกดีเด่น อสช 23692) เป็นผู้แทนรับมอบ  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563  ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข