ติดต่อเรา 02-390-1062-3

แนะนำร้านอาหารAC : ร้าน Tampa โรงแรมฟลอริดา พญาไท

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าวกิจกรรม > แนะนำร้านอาหารAC : ร้าน Tampa โรงแรมฟลอริดา พญาไท

พลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต นายกสมาคมอัสสัมชัญ  คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม ประธานคณะทำงานอาหาร และคณะทำงานอาหารฯ ชวนชิมร้านอาหารฝรั่ง ของคุณพนิต  ธีรภาพวงศ์  AC 99 คุณสมหวัง ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ AC101 มอบผลิตภัณฑ์หยั่นหว่อหยุ่น ” ตราเด็กสมบูรณ์ “สมาคมฯ มอบหนังสือ Unseen Assumption