ติดต่อเรา 02-390-1062-3
ฟังเพลง Medley AC
เนื้อเพลง Medley AC

ชื่ออัสสัมชัญนั้นเด่นมาช้านาน

ยังมีพยานปรากฏรับรอง

ไม่เคยมีใครลบเกียรติอัสสัมชัญ

เราต้องช่วยกันคอยประคับประคอง

เพื่อมิให้ลายขาวและแดงของเรา

เศร้าและหมอง คงผ่องใสสะอาดตา

คอยพยุงชื่อถือเกียรติศักดิ์

อัสสัมชัญ ไว้ทุกวันเวลา

พวกเรามาเถิดมาร่วมจิตพร้อมกัน

เป็นเอกฉันท์เพื่อช่วยอวยพร

ให้อัสสัมชัญนั้นชื่อคงถาวร

ฟุ้งเฟื่องขจรถึงชั่วนิรันดร์ ฮะฮะฮะฮะ

อัสสัมชัญโห่ให้ลั่นเพื่ออวยชัย

ให้ เอ.ซี. นามที่เรารักและทูนเทิด

อัสสัมชัญจงมาพร้อมใจกันเถิด

มาชูเชิด เอ.ซี. ไว้ชั่วดินฟ้า

 

อัสสัมชัญเด่นงามนามกระเดื่องเลืองลือ

มานะสร้างตนจนชื่อ เกริกก้องขจรไกล…

รักษาเกียรติศักดิ์อัสสัมชัญไว้ ให้ฟุ้งฟ้า ชโย

อัสสัมชัญ ชัย ชโย

 

อัสสัมชัญ ไม่หวาดไม่หวั่น

ฉกาจฉกรรจ์ ชาติชาตรี

ล้วนชาติชาตรี

อัสสัมชัญ มั่นไมตรี

จิตรวมร่วมรักสามัคคี

ขาวแดงสีธงส่งราศี

เฝ้าพลีทูนเทิดทุกเมื่อเชื่อวัน

เกียรติเราอัสสัมชัญ….

 

อัสสัมชัญเด่นงามนามกระเดื่องเลืองลือ

มานะสร้างตนจนชื่อ เกริกก้องขจรไกล…

รักษาเกียรติศักดิ์อัสสัมชัญไว้ ให้ฟุ้งฟ้า ชโย

อัสสัมชัญ ชัย ชโย

 

อัสสัมชัญกีฬาไม่พรั่น รู้หลบโรมรัน

เลือดนักสู้ ล้วนเลือดนักสู้

อัสสัมชัญ หมั่นเชิดชู

เกียรติตนใฝ่ใจให้เฟื่องฟู

ถึอศักดิ์รักดีศิษย์มีครู

เฝ้าชูทูนเทิดทุกเมื่อเชื่อวัน

ศักดิ์เราอัสสัมชัญ

 

ธงแดงและขาวโบกพราวพริ้วปลิวตามลม

เราอยู่ใต้ร่มอุ่นใจในความหวัง

พวกเรา เอ.ซี . ต้องสามัคคีจนสุดกำลัง

เชิดชื่อชูธงให้โด่งให้ดัง ระมัดระวังอย่าให้เอียงเอน

ธงนั้นเป็นหัวใจ

 

รุกเข้าไปซิพวกเรารุก

รักสู้หนักเบาต้องเข้าคลุก

ไม่ขลาดหวาดหวั้นขยันบุก

เพื่อธงขาวแดง

 

ธงแดงและขาวโบกพราวพริ้วปลิวตามลม

เราอยู่ใต้ร่มอุ่นใจในความหวัง

พวกเรา เอ.ซี . ต้องสามัคคีจนสุดกำลัง

เชิดชื่อชูธงให้โด่งให้ดัง ระมัดระวังอย่าให้เอียงเอน

ธงนั้นเป็นหัวใจ

 

ตั้งใจให้ดีมีมานะ

ใจเด็ดดั่งมดไม่ลดละ

กล้าหาญไม่น้อยไม่ถอยฉะ

เพื่อธงขาวแดง

 

ธงแดงและขาวโบกพราวพริ้วปลิวตามลม

เราอยู่ใต้ร่มอุ่นใจในความหวัง

พวกเรา เอ.ซี . ต้องสามัคคีจนสุดกำลัง

เชิดชื่อชูธงให้โด่งให้ดัง ระมัดระวังอย่าให้เอียงเอน

ธงนั้นเป็นหัวใจ

 

มานะ.. หน่อยซิ ..เอ ซี จงมีชัย

อัสสัมชัญขึ้นชื่อลือชา ในเชิงกีฬามาแต่ไหนไหน

เราไม่ยอมให้ใครมาย่ำแก่เกียรติอัสสัมอันเป็นดวงใจ

เราต้องมีความมานะไว้และต้องเอาชัยในเชิงที่ดี

หวังเต็มที่ เอ ซี พวกเรา อย่าช้าเร่งเข้า เร็วเร็วเข้าซี

ไว้ลาย เอ ซี เพื่อให้เป็นที่เลื่องลือไปไกล

อดทน อดใจ เราสมานไว้ซึ่งสามัคคี

มานะ.. หน่อยซิ.. เอ ซี จงมีชัย

 

อัสสัมชัญขึ้นชื่อลือชา ในเชิงกีฬามาแต่ไหนไหน

เราไม่ยอมให้ใครมาย่ำแก่เกียรติอัสสัมอันเป็นดวงใจ

เราต้องมีความมานะไว้และต้องเอาชัยในเชิงที่ดี

หวังเต็มที่ เอ ซี พวกเรา อย่าช้าเร่งเข้า เร็วเร็วเข้าซี

ไว้ลาย เอ ซี เพื่อให้เป็นที่เลื่องลือไปไกล

อดทน อดใจ เราสมานไว้ซึ่งสามัคคี

มานะ.. หน่อยซิ.. เอ ซี จงมีชัย

 

นามอัสสัมชัญ ดังสนั่นก้องกัมปนาทไกล

ไม่ย่นย่อท้อใครท้าราวี

แดงขาวพวกเรา เอ ซี

แดงขาวพวกเรา เอ ซี

หมั่นสามัคคีและกลมเกลียวกัน

เราอัสสัมชัญ เราอัสสัมชัญ

ไม่หวาดไม่หวั่นแข่งขันสุดแรง

เอ ซี ขาวแดง เอ ซี ขาวแดง

รวมพลังดุจดังกำแพง

รวมพลังดุจดังกำแพง

เอ ซี ขาวแดง ไชโย

เอ ซี ขาวแดง ไชโย

 

นามอัสสัมชัญ ดังสนั่นก้องกัมปนาทไกล

ไม่ย่นย่อท้อใครท้าราวี

แดงขาวพวกเรา เอ ซี

แดงขาวพวกเรา เอ ซี

หมั่นสามัคคีและกลมเกลียวกัน

เราอัสสัมชัญ เราอัสสัมชัญ

ไม่หวาดไม่หวั่นแข่งขันสุดแรง

เอ ซี ขาวแดง เอ ซี ขาวแดง

รวมพลังดุจดังกำแพง

รวมพลังดุจดังกำแพง

เอ ซี ขาวแดง ไชโย

เอ ซี ขาวแดง ไชโย

 

ชื่ออัสสัมชัญนั้นเด่นมาช้านาน

ยังมีพยานปรากฏรับรอง

ไม่เคยมีใครลบเกียรติอัสสัมชัญ

เราต้องช่วยกันคอยประคับประคอง

เพื่อมิให้ลายขาวและแดงของเรา

เศร้าและหมอง คงผ่องใสสะอาดตา

คอยพยุงชื่อถือเกียรติศักดิ์

อัสสัมชัญ ไว้ทุกวันเวลา

พวกเรามาเถิดมาร่วมจิตพร้อมกัน

เป็นเอกฉันท์เพื่อช่วยอวยพร

ให้อัสสัมชัญนั้นชื่อคงถาวร

ฟุ้งเฟื่องขจรถึงชั่วนิรันดร์ ฮะฮะฮะฮะ

A–S–S–U–M–P–T–I–O–N

อัสสัมชัญโห่ให้ลั่นเพื่ออวยชัย

ให้ เอ.ซี. นามที่เรารักและทูนเทิด

A–S–S–U–M–P–T–I–O–N

อัสสัมชัญจงมาพร้อมใจกันเถิด

มาชูเชิด เอ.ซี. ไว้ชั่วดินฟ้า

A–S–S–U–M–P–T–I–O–N

อัสสัมชัญ