ติดต่อเรา 02-390-1062-3

เพลงอัสสัมชัญ 100 ปี

ฟังเพลงอัสสัมชัญ 100 ปี
เนื้อเพลงอัสสัมชัญ 100 ปี

ชื่ออัสสัมชัญ ชื่ออัสสัมชัญ ยั่งยืนยิ่งยงนิรันดร์

อัสสัมชัญร่วมจิตเดียวกัน อัสสัมชัญสมโภชร้อยปี

อัสสัมชัญประกาศศักดิ์ศรี อัสสัมชัญนามนี้จงรุ่งจงเรืองนาม

อัสสัมชัญสถาบันนี้ สร้างคนดีฝากไว้ในสยาม

เพื่อชาติศาสน์กษัตริย์ เกียรติประวัติงดงาม

สมนามอัสสัมชัญยิ่งยง

น้อมนึกรำลึกในพระคุณพ่อกอลมเบต์ ผู้ก่อฐานมั่นคง

สร้างสรรค์งานพัฒนาดำรงคือ คณะภราดาเซนต์คาเบียล

ร่วมใจในอุดมการแน่วแน่ มั่นคงตรงแท้มิสลาย

ฉลองร้อยปีเป็นเกียรติศรียิ่งใหญ่

( ลือลั่นเกรียงไกร ชั่วฟ้านิรันดร์ )

ไชโยอวยชัยให้แก่อัสสัมชัญ ไชโยให้อัสสัมชัญ