ติดต่อเรา 02-390-1062-3

เพลงนามอัสสัมชัญ

ฟังเพลงนามอัสสัมชัญ
เนื้อเพลงนามอัสสัมชัญ

นามอัสสัมชัญ ดังสนั่นก้องกัมปนาทไกล

ไม่ย่นย่อท้อใครท้าราวี

แดงขาวพวกเรา เอ ซี

แดงขาวพวกเรา เอ ซี

หมั่นสามัคคีและกลมเกลียวกัน

เราอัสสัมชัญ เราอัสสัมชัญ

ไม่หวาดไม่หวั่นแข่งขันสุดแรง

เอ ซี ขาวแดง เอ ซี ขาวแดง

รวมพลังดุจดังกำแพง

รวมพลังดุจดังกำแพง

เอ ซี ขาวแดง ไชโย

เอ ซี ขาวแดง ไชโย