ติดต่อเรา 02-390-1062-3

สมาคมอัสสัมชัญขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับครอบครัวขำสินต่อการจากไปของคุณแม่ขยาย ขำสิน อายุ 90 ปี 7 เดือน (คุณแม่ของมาสเตอร์ถิรวัฒน์ ขำสิน)

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าวครูเกษียณ > สมาคมอัสสัมชัญขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับครอบครัวขำสินต่อการจากไปของคุณแม่ขยาย ขำสิน อายุ 90 ปี 7 เดือน (คุณแม่ของมาสเตอร์ถิรวัฒน์ ขำสิน)

สมาคมอัสสัมชัญขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับครอบครัวขำสินต่อการจากไปของคุณแม่ขยาย ขำสิน อายุ 90 ปี 7 เดือน (คุณแม่ของมาสเตอร์ถิรวัฒน์ ขำสิน)

กำหนดการสวดพระอภิธรรม

ณ ศาลา 2 วัดเทวสุนทร

เลขที่ 1 หมู่ 19 วิภาวดี รังสิต แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กทม 10900

วันพุธที่ 4 – วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

เวลา 18:30 น. สวดพระอภิธรรม

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

เวลา 10:30 น. ทำบุญถวายพระเพล

เวลา 16:00 น. พิธีฌาปนกิจ