ติดต่อเรา 02-390-1062-3

แสดงความยินดีกับ คุณมนู สิทธิประศาสน์ ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน)

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าว แสดงความยินดี > แสดงความยินดีกับ คุณมนู สิทธิประศาสน์ ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน)

คุณมนู  สิทธิประศาสน์ อสช 22832 รุ่น 2518 (เซนต์หลุยส์ 1) ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักอำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อกาค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน) หรือ ITD