ติดต่อเรา 02-390-1062-3

ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม คุณแม่ น้อย เหล่าธรรมทัศน์ คุณแม่ ของ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อัสสัมชนิกดีเด่น อสช 25125 รุ่น 86

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าวกิจกรรม > ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม คุณแม่ น้อย เหล่าธรรมทัศน์ คุณแม่ ของ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อัสสัมชนิกดีเด่น อสช 25125 รุ่น 86

พลเรือเอกประพฤติพร อักษรมัต  นายกสมาคมอัสสัมชัญ

รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม  ที่ปรึกษาสมาคมฯ

ดร.บุญชัย โต๊ะสุวรรณวณิช  กรรมการสมาคมฯ

คุณอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล  กรรมการสมาคมฯ

และอัสสัมชนิกรุ่น 86

ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม

คุณแม่ น้อย เหล่าธรรมทัศน์

คุณแม่ ของ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

อัสสัมชนิกดีเด่น อสช 25125 รุ่น 86

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564

ศาลา 5 วัดโสมนัสราชวรวิหาร