ติดต่อเรา 02-390-1062-3

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี (ออนไลน์) โดยสมาคมอัสสัมชัญ ร่วมกับ อัสสัมชนิกรุ่น 89 (หลุยส์อาลา 2515) แด่คณะสงฆ์ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาส วัดป่ามหาวัน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าวกิจกรรม > พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี (ออนไลน์) โดยสมาคมอัสสัมชัญ ร่วมกับ อัสสัมชนิกรุ่น 89 (หลุยส์อาลา 2515) แด่คณะสงฆ์ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาส วัดป่ามหาวัน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี (ออนไลน์)

โดยสมาคมอัสสัมชัญ ร่วมกับ อัสสัมชนิกรุ่น 89 (หลุยส์อาลา 2515)

ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ได้ร่วมกันบริจาคถวายจตุปัจจัย

รวมเป็นจำนวนเงิน 602,645 .20 บาท

(หกแสนสองพันหกร้อยสี่สิบห้าบาท ยี่สิบสตางค์ )

แด่คณะสงฆ์ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

เจ้าอาวาส วัดป่ามหาวัน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อโปรดพิจารณดำเนินการตามวัตถุประสงค์เพื่อ

สมทบทุนรักษาป่าและฟื้นฟูป่า ตามที่เห็นสมควรต่อไป

เมื่อวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564

ณ ห้องประชุมวัลลภ เจียรวนนท์ สมาคมอัสสัมชัญ