ติดต่อเรา 02-390-1062-3

พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช (อัสสัมชนิก เลขประจำตัว 20515 รุ่น 80) ประธานสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย รับเสด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าวกิจกรรม > พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช (อัสสัมชนิก เลขประจำตัว 20515 รุ่น 80) ประธานสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย รับเสด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส

พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช (อัสสัมชนิก เลขประจำตัว 20515 รุ่น 80) ประธานสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย รับเสด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส พระประมุขแห่งนครรัฐวาติกันและศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ณ ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน6 บก.ทอ.ดอนเมือลง เมื่อวันพุธที่ 20 พ.ย. 2562

เครดิต : ไทยรัฐ