ติดต่อเรา 02-390-1062-3

ผู้แทนคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) อัสสัมชนิกดีเด่น อสช 30493 รุ่น107 มอบเช็คสนับสนุนการจัดทำ หนังสือ Unseen Assumption

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าวกิจกรรม > ผู้แทนคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) อัสสัมชนิกดีเด่น อสช 30493 รุ่น107 มอบเช็คสนับสนุนการจัดทำ หนังสือ Unseen Assumption

สมาคมอัสสัมชัญขอขอบคุณ

คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

อัสสัมชนิกดีเด่น อสช 30493 รุ่น107

ที่ให้การสนับสนุนการจัดทำ

หนังสือ Unseen Assumption

โดยมี

คุณวรัญชัย รักษาเกียรติ อสช 27344 รุ่น 99

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

สำนัก Creative Branding & Design Solutions อาวุโส

คุณโรจนสิทธิ์ มีนิจสิน อสช 27646 รุ่น 102

รองผู้อำนวยการ

โครงการกีฬาไทยเบฟ ไทยทาเลนท์

คุณทวีศักดิ์ ภัทรกิจวานิช อสช 30348 รุ่น 107

ผู้จัดการอาวุโสสนับสนุนงานประสานงานภายนอก

เป็นผู้แทนส่งมอบเช็คสนับสนุนให้

พล.ร.อ. ประพฤติพร อักษรมัต นายกสมาคมฯ

และคุณสงวน รัถการโกวิท อุปนายกฯ รับมอบ

เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

ณ สมาคมอัสสัมชัญ