ติดต่อเรา 02-390-1062-3

บัตรเครดิตร่วม CGA / SFT – กสิกรไทย

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าวกิจกรรม > บัตรเครดิตร่วม CGA / SFT – กสิกรไทย

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ถือแล้วภูมิใจ ใช้แล้วได้บุญ​ ทุกการใช้จ่าย คือ การพัฒนาเยาวชนของชาติ ธนาคารกสิกรไทยจะบริจาคยอดใช้จ่ายของคุณคืนให้สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA) และ ครอบครัวซาเลเซียนประเทศไทย (SFT) เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนของโรงเรียนในเครือทุกโรงเรียน

ในวาระครบรอบ 100 ปี ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และ 75 ปี แห่งความปิติของครอบครัวซาเลเซียนประเทศไทย (SFT) สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA) ซึ่งสมาชิกประกอบ ด้วย  สมาคมศิษย์เก่าสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  จึงได้ร่วมกับธนาคารกสิกรไทยถ่ายถอดความภาคภูมิใจลงบนบัตรเครดิตร่วม CGA/SFT-กสิกรไทย  เป็นบัตรเครดิตวีซ่าร่วมระหว่าง CGA/SFT และธนาคารกสิกรไทย  เพื่อให้ศิษย์เก่า  ผู้ปกครอง  ครู  อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษาในเครือมูลนิธิฯ และโรงเรียนในเครือของครอบครัวซาเลเซียนประเทศไทย  ตลอดจนผู้สนใจได้มีโอกาสร่วมถือบัตรเพื่อมอบคุณประโยชน์กลับคืนสู่สังคม 

            “ ถือแล้วภูมิใจ  ใช้แล้วได้บุญ

เพราะทุกๆบาทที่คุณใช้จ่ายผ่านบัตรสำคัญใบนี้  คือ  การได้มีส่วนร่วมในการบริจาคและสนับสนุนโรงเรียนในเครือฯ  เพราะธนาคารกสิกรไทยจะบริจาคคืนให้สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA)  เพื่อจัดสรรให้กับ

ทุกสถาบันการศึกษาในเครือฯ  คุณสามารถร่วมสนับสนุนแต่ละสถาบันโดยตรง  โดยกรอกรหัสสถาบันการศึกษาที่มีความเกี่ยวข้อง

 

                สิทธิพิเศษจากธนาคารกสิกรไทย  

 • ชำระค่าเล่าเรียนไม่เสียค่าธรรมเนียมการรูดบัตร
 • แบ่งชำระค่าเล่าเรียน 3 เดือน หรือ 6 เดือน ไม่มีดอกเบี้ย

  (มีค่าธรรมเนียมในการแบ่งชำระแบบแบ่งจ่าย 50 บาท/เดือน)

 • รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับบัตรเครดิตกสิกรไทย

– ยอดการใช้จ่ายมีคะแนนสะสม ทุก 25 บาท = 1 คะแนน

– ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า

 • ได้บุญ….ทุกใบที่สมัครและใช้จ่ายธนาคารจะสมทบทุน

เพื่อนำมาจัดสรรใช้ในการพัฒนาโรงเรียนที่ระบุไว้ในใบสมัคร

(รหัสช่องทางการสมัคร / รหัสสถาบันการศึกษา)

 

เอกสารประกอบการสมัคร 

(เอกสารทุกใบต้องเซ็นรับรองสำเนาให้เหมือนในใบสมัคร)

กรณีมีบัตรเครดิตกสิกรไทยอยู่แล้ว (บัตรหลัก)

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาหน้าบัตรเครดิตกสิกรไทย

          กรณียังไม่เคยมีบัตรเครดิตกสิกรไทย

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สลิปเงินเดือน(คาร์บอน) หรือ ใบรับรองเงินเดือน
 3. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน

          กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนการค้า หรือ หนังสือรับรองอายุไม่เกิน  3 เดือน
 3. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

 

          คุณสมบัติของผู้สมัคร

          ผู้มีรายได้ประจำ

 1. รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) คนไทย

                – รายได้  15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป สำหรับบัตรแพลทินัม

 1. รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) ต่างชาติ

                – รายได้  50,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

 1. อายุ

                – บัตรหลัก 20-80 ปี

                – บัตรเสริม 15 ปี

 1. อายุงาน / อายุกิจการ (บัตรหลัก) 1 ปี

          เจ้าของกิจการ / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 1. รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) คนไทย

                 – รายได้  15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป สำหรับบัตรแพลทินัม

 1. รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) ต่างชาติ

                – รายได้  50,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

 1. อายุ

                – บัตรหลัก 20-80 ปี

                – บัตรเสริม 15 ปี

 1. อายุงาน / อายุกิจการ (บัตรหลัก) 1 ปี

          ผู้มีเงินออม

 1. รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) คนไทย

                – เงินฝากออมทรัพย์และหรือเงินฝากประจำ  1,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 1. รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) ต่างชาติ

                – เงินฝากประจำและหรือเงินฝากออมทรัพย์  2,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 12 เดือน

 1. อายุ

                – บัตรหลัก 20-80 ปี

                – บัตรเสริม 15 ปี

 

 

          ผู้ใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน

 1. รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) คนไทย

                – เงินฝากออมทรัพย์และหรือเงินฝากประจำ  ค้ำประกัน  15,000 บาท สำหรับบัตรแพลทินัม

 1. รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) ต่างชาติ

                – เงินฝากออมทรัพย์และหรือเงินฝากประจำ  ค้ำประกัน  15,000 บาท สำหรับบัตรแพลทินัม

 1. อายุ

                – บัตรหลัก 20-80 ปี

                – บัตรเสริม 15 ปี

 

          การส่งใบสมัคร 

                   ส่งใบสมัครได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

 

          สอบถามรายละเอียด

            – อัสสัมชนิกและผู้ปกครองนักเรียน

                โรงเรียนอัสสัมชัญ / โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม / โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

                สอบถามเพิ่มเติมได้ที่   :  สมาคมอัสสัมชัญ

              4810  ถนนพระราม 4  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110

              โทรศัพท์  0-2390-1062-3  โทรสาร  0-2391-5417 

            – สถาบันการศึกษาในเครือมูลนิธิฯ

               สอบถามเพิ่มเติมได้ที่   :  สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA)

              412/4  ถนนสามเสน  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300

              โทรศัพท์  0-2243-9074-6  ต่อ 16 , 17  โทรสาร  0-2241-0967 

            – สถาบันการศึกษาในเครือครอบครัว SALESIAN

               สอบถามเพิ่มเติมได้ที่   :  สำนักงานคณะกรรมการประสานงานศิษย์เก่าครอบครัวซาเลเซียน (ประเทศไทย) (SFT)

              1643/3  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงมักกะสัน  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10320

              โทรศัพท์  0-2652-9022  กด 0  โทรสาร  0-2652-7872

หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม

ติวเฟส2 คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและประยุกต์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ช่วงเช้า ติววิชาฟิสิกส์ อาจารย์ณัฐพล แซ่โง้ว ช่วงบ่าย ติววิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา อาจารย์ปิง เจริญศิริวัฒน์/วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 วิชาPAT2 ดาราศาสตร์ อาจารย์ณัฐพงศ์ นพโลหะ #CGAติวเฟส2
21/01/2022By
ติวเฟส2 คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและประยุกต์ วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ติววิชาเคมี ช่วงเช้า/บ่าย อาจารย์ธนัชนันท์ บุรกรณ์/วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 วิชาPAT1 ช่วงเช้า อาจารย์ศศิเกษม สัทธรรมสกุล #CGAติวเฟส2
07/01/2022By
ติวเฟส2 คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและประยุกต์ วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 ติววิชาเคมี ช่วงเช้ากับอาจารย์ยงยุทธ ยืนยาว ช่วงบ่ายกับอาจารย์วัลลภ ประกอบนพเก้า / วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 ช่วงเช้า วิชาPAT1 กับอาจารย์ธนากรณ์ อุ่นพินิจ #CGAติวเฟส2
24/12/2021By