ติดต่อเรา 02-390-1062-3

นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมอัสสัมชัญชุดวาระปี 2563 -2565 เข้าคารวะ ภราดา ดร. เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าวกิจกรรม > นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมอัสสัมชัญชุดวาระปี 2563 -2565 เข้าคารวะ ภราดา ดร. เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการอำนวยการสมาคมอัสสัมชัญชุดวาระปี 2563 -2565 นำโดย พลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต  นายกสมาคมฯ คุณวันชัย ศุภพยัคฆ์  คุณสงวน รัถการโกวิท  คุณศักดิ์ชัย จิราธิวัฒน์  อุปนายกสมาคมฯ และ คุณยงยุทธ ธีระวิทยภิญโญ เลขาธิการสมาคมฯ  เข้าคารวะ ภราดา ดร. เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา10.00 น. ณ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  ซอยทองหล่อ25