ติดต่อเรา 02-390-1062-3

ติวเฟส2 คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและประยุกต์ วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 ติววิชาชีววิทยา ช่วงเช้ากับอาจารย์ณัฐริกา รอดสถิตย์ / ช่วงบ่ายกับอาจารย์สุวัจชัย ลีจ้อย..วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 ช่วงเช้า วิชาGAT ENG กับอาจารย์สวุคนธ์ อินป้อง #CGAติวเฟส2

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าวกิจกรรม > ติวเฟส2 คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและประยุกต์ วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 ติววิชาชีววิทยา ช่วงเช้ากับอาจารย์ณัฐริกา รอดสถิตย์ / ช่วงบ่ายกับอาจารย์สุวัจชัย ลีจ้อย..วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 ช่วงเช้า วิชาGAT ENG กับอาจารย์สวุคนธ์ อินป้อง #CGAติวเฟส2