ติดต่อเรา 02-390-1062-3

ด้วยความห่วงใยครูเกษียณในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 สมาคมอัสสัมชัญได้ดำเนินการจัดส่งสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อและหน้ากากผ้าให้กับครูเกษียณทุกท่าน

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าวครูเกษียณ > ด้วยความห่วงใยครูเกษียณในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 สมาคมอัสสัมชัญได้ดำเนินการจัดส่งสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อและหน้ากากผ้าให้กับครูเกษียณทุกท่าน

ด้วยความห่วงใยครูเกษียณ สมาคมอัสสัมชัญจึงได้ดำเนินการจัดส่งสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อและหน้ากากผ้าให้กับครูเกษียณทุกท่านทางไปรษณีย์และขอให้คุณครูเกษียณทุกท่านมีสุขภาพกายแข็งแรง