ติดต่อเรา 02-390-1062-3

คณะกรรมการอำนวยการสมาคมอัสสัมชัญเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตน ภราดา ออกัสติน อาจิณ เต่งตระกูล หิรัญสมโภชการปฏิญาณตน ภราดา เทโอฟาน วีรยุทธ บุญพราหมณ์

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าวกิจกรรม > คณะกรรมการอำนวยการสมาคมอัสสัมชัญเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตน ภราดา ออกัสติน อาจิณ เต่งตระกูล หิรัญสมโภชการปฏิญาณตน ภราดา เทโอฟาน วีรยุทธ บุญพราหมณ์

คุณศักดิ์ชัย จิราธิวัฒน์ อุปนายกสมาคมอัสสัมชัญ คุณพีระ กาญจนภพ ประธานกีฬา และคุณชัยวัฒน์ วงศ์ศรีชนาลัย ที่ปรึกษาฯ เป็นผู้แทนสมาคมอัสสัมชัญ เข้าร่วมโมทนาคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตน ภราดา ออกัสติน อาจิณ เต่งตระกูล หิรัญสมโภชการปฏิญาณตน ภราดา เทโอฟาน วีรยุทธ บุญพราหมณ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี