ติดต่อเรา 02-390-1062-3

คณะกรรมการอำนวยการสมาคมอัสสัมชัญรับมอบแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโรคจากคุณ ฐาปน สิริวัฒนภักดี อัสสัมชนิกดีเด่น อสช 30493 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าวกิจกรรม > คณะกรรมการอำนวยการสมาคมอัสสัมชัญรับมอบแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโรคจากคุณ ฐาปน สิริวัฒนภักดี อัสสัมชนิกดีเด่น อสช 30493 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการอำนวยการสมาคมอัสสัมชัญรับมอบแอลกอฮอล์ 72% สำหรับฆ่าเชื้อโรค จำนวน 200 ลิตร จาก คุณ ฐาปน สิริวัฒนภักดี อัสสัมชนิกดีเด่น อสช 30493  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปบรรจุลงขวดสเปรย์สำหรับแจกจ่ายให้กับบุคลากรในโรงเรียนอัสสัมชัญ ทั้งสองแผนก และแจกให้กับประชาชนที่มีความขัดสนและต้องการในเขตชุมชนรอบโรงเรียน  โดยมี พล.ร.อ.ประพฤติพร อักษรมัต นายกสมาคมอัสสัมชัญ นายสงวน รัถการโกวิท นายศักดิ์ชัย จิราธิวัฒน์ อุปนายกสมาคมฯ  นายพิเชษฐ์ มโนพัฒนาสุนทร กรรมการสมาคมฯ และ มาสเตอร์ทบ เสนีย์ ประธานชมรมครูเกษียณฯ  เป็นตัวแทนรับมอบจากนายวรัญชัย  รักษาเกียรติ AC99 และนายทวีศักดิ์ ภัทรกิจวานิช AC107 เป็นผู้แทนจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบ