ติดต่อเรา 02-390-1062-3

ขอเรียนเชิญอัสสัมชนิกเข้าร่วมคารวะและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับครูเกษียณและครูอาวุโส วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าวกิจกรรม > ขอเรียนเชิญอัสสัมชนิกเข้าร่วมคารวะและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับครูเกษียณและครูอาวุโส วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ

ขอเรียนเชิญอัสสัมชนิกเข้าร่วมคารวะและรับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกับคุณครูเกษียณและอาวุโสโรงเรียนอัสสัมชัญ ทางอัสสัมชนิกรุ่นต่างๆ สามารถร่วมสนับสนุนการจัดเลี้ยงสังสรรค์ และรับประทานอาหาร หรือ ของที่ระลึก มอบสำหรับคุณครูเกษียณและอาวุโสโรงเรียนอัสสัมชัญ  สามารถแจ้งและประสานมายัง สมาคมอัสสัมชัญ โทร.0-2 390 1062 -3