ติดต่อเรา 02-390-1062-3

ขอเชิญอัสสัมชนิกทุกรุ่นร่วมงาน AC HOMECOMING DAY 2020 ” PROUD TO BE AC ” วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ถนนเจริญกรุง (ขอเชิญ Scan QR code ลงทะเบียนร่วมงานล่วงหน้า)

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าวกิจกรรม > ขอเชิญอัสสัมชนิกทุกรุ่นร่วมงาน AC HOMECOMING DAY 2020 ” PROUD TO BE AC ” วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ถนนเจริญกรุง (ขอเชิญ Scan QR code ลงทะเบียนร่วมงานล่วงหน้า)