ติดต่อเรา 02-390-1062-3

Otteri Wash & Dry คว้ารางวัลจากเวทีระดับโลก

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าวกิจกรรม > Otteri Wash & Dry คว้ารางวัลจากเวทีระดับโลก

Otteri Wash & Dry คว้ารางวัลจากเวทีระดับโลก
INTERNATIONAL QUALITY MANAGEMENT AWARD

คุณกวิน นิทัศนจารุกุล (อัสสัมชนิกเลขประจำตัว36908 รุ่น117) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้ารับรางวัล WQC WORLD QUALITY COMMITMENT ของ BID GROUP ONE ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน ซึ่งรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับรางวัลต้องผ่านการเสนอชื่อจากสมาชิกกิตติมศักดิ์ และคณะกรรมการของ BID

International Quality Management Award เป็นรางวัลระดับนานาชาติที่มอบให้กับองค์กรที่ทุ่มเทให้ความสำคัญ มุ่งเน้นด้านคุณภาพและพัฒนาด้านการบริการอย่างเป็นเลิศ คัดเลือกจากผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในกลุ่มบริษัทที่มีความโดดเด่นในเรื่องของ การเป็นผู้นำทางการตลาด ซึ่งตรงตามที่คณะกรรมการได้เลือกไว้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทย ก้าวเป็นอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภค

Otteri Wash & Dry เป็นแบรนด์ร้านสะดวกซักเพียงหนึ่งเดียวจากประเทศไทยที่ได้ไปสร้างชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับนานาชาติ มีนโยบายที่จะเดินหน้าและพัฒนาสินค้าและบริการ ให้ก้าวล้ำเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค พร้อมทั้งรักษามาตรฐานความเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซัก มุ่งหวังให้สินค้าและการบริการดีเลิศควบคู่ไปพร้อมกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบัน