ติดต่อเรา 02-390-1062-3

ข่าวกิจกรรม

สวนปันบุญ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​สวนปันบุญ  เป็นหนึ่งในโครงการ ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ  ขณะนี้ได้รับการจดทะเบียนเป็น มูลนิธิปลูกต้นไม้  ปลูกธรรมะเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  2562  โดยมีพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล  เป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ
Read More