ติดต่อเรา 02-390-1062-3
July 9, 2019

Day

ถือเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องยอมรับในความสามารถ สำหรับ “ศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย” อัสสัมชนิกรุ่น 96 เลขประจำตัว 25069 คณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในแถวหน้าผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสาขาเคมี
Read More

Recent Posts