ติดต่อเรา 02-390-1062-3

โรงไฟฟ้าชุมชนกับโอกาสธุรกิจ SME

สมาคมอัสสัมชัญ > Online Magazine > โรงไฟฟ้าชุมชนกับโอกาสธุรกิจ SME

อาทิตย์ ชุณหชัชราชัย

เลขประจำตัว 35699 AC115

ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจและมีความสำคัญมากในยุคนี้และในระยะยาวจะยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น

แม้หลายคนจะมองว่า
คนที่จะทำธุรกิจพลังงานต้องเป็นบริษัทใหญ่เท่านั้น SME ยากที่จะทำได้ ซึ่งแน่นอนว่านี่เป็นคิดที่เคยถูกต้อง ในยุคก่อนแต่ในยุคนี้กลับไม่ใช่เพราะ SME บางแห่งก็เริ่มสนใจทำธุรกิจนี้

คำถามคือ เมื่อมีคนทำแล้วประโยชน์ก็น่าจะตกอยู่กับบริษัทนั้นๆ ทว่าโดยส่วนตัวผมกลับมองต่างมุม

เนื่องจากธุรกิจพลังงานต้องมีซัพพลายเชน ถึงจะประสบความสำเร็จและซัพพลายเชนเหล่านั้นก็หาใช่ใครอื่นนั่นก็คือพี่น้อง SME เรานี่เอง

เริ่มตั้งแต่ การสำรวจที่ดินที่จะใช้ทำโรงไฟฟ้า / ถมดิน / ก่อสร้างถนนทำทางเข้า / บริษัทประเมินที่ดิน / สำรวจความคิดเห็นชาวบ้าน (public hearing) ล้วนแล้วแต่เป็นบริษัท SME ทั้งนั้น

ต่อมาเมื่อจะทำการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจริงๆ ธุรกิจที่จะเกี่ยวข้องของ SME ก็อีกมากมาย
เช่น เรื่อง import บริษัท shipping นำเข้าสินค้า จากต่างประเทศ

ต่อมาก็มาด้าน logistic ขนส่ง
จาก port มายัง site งาน

บริษัทขายอุปกรณ์ไฟฟ้าตั้งแต่ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เบรกเกอร์ ต่างๆเป็นต้น

ที่ปรึกษาด้านการก่อสร้าง ที่ปรึกษาด้านไฟฟ้า สามารถสร้างงานให้นักศึกษาอีกจำนวนมาก

ผู้รับเหมา sub contract ต่างๆ ตั้งแต่ ผู้รับเหมา civil ผู้รับเหมา ไฟฟ้าเป็นต้น

ซึ่งสิ่งเหล่านี้หากชาว SME เราๆมองเห็นคือโอกาสที่สดใสใหม่ของพวกเราในอนาคตอันใกล้นี้ครับ

ขอเป็นกำลังใจให้ครับ