ติดต่อเรา 02-390-1062-3

แสดงความยินดีกับ คุณธวัช บวรวนิชยกูร สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ผู้แทนสมาคมอัสสัมชัญ

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าว แสดงความยินดี > แสดงความยินดีกับ คุณธวัช บวรวนิชยกูร สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ผู้แทนสมาคมอัสสัมชัญ

คุณธวัช บวรวนิชยกูร  อสช 22216  รุ่น 2515 สมาชิกวุฒิสภาสรรหา  ผู้แทนสมาคมอัสสัมชัญ  ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2554