ติดต่อเรา 02-390-1062-3

แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย ได้รับทุน PTT NSTDA Chair Professor ประจำปี 2558

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าว แสดงความยินดี > แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย ได้รับทุน PTT NSTDA Chair Professor ประจำปี 2558

ศาสตราจารย์ ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย  อสช 25069 รุ่น 96 ได้รับทุน PTT NSTDA Chair Professor ประจำปี 2558  สังกัดวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “ ศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่ม ” ได้รับทุน PTT NSTDA Chair Professor ประจำปี 2558  ในโครงการวิจัย เรื่อง “ พอลิเมอร์สีเขียวที่ยั่งยืน : บนความท้าท้ายของประเทศไทยที่อุดมด้วยทรัพยากรหมุนเวียน ” เป็นจำนวนทุนรวม 20 ล้านบาท ในระยะเวลา 5 ปี เป็นโครงการของบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)