ติดต่อเรา 02-390-1062-3

แสดงความยินดีกับ คุณวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ได้รับ ” รางวัลศรีบูรพา ” ประจำปี 2554

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าว แสดงความยินดี > แสดงความยินดีกับ คุณวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ได้รับ ” รางวัลศรีบูรพา ” ประจำปี 2554

คุณวันชัย   ตันติวิทยาพิทักษ์   อสช 23937  รุ่น 2520 นักเขียน ” รางวัลศรีบูรพา ” ประจำปี 2554  มอบโดย  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย