ติดต่อเรา 02-390-1062-3

แสดงความยินดีกับนาวาเอกประพฤติพร อักษรมัต ดำรงตำแหน่ง พลเรือตรีผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าว แสดงความยินดี > แสดงความยินดีกับนาวาเอกประพฤติพร อักษรมัต ดำรงตำแหน่ง พลเรือตรีผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ

นาวาเอกประพฤติพร  อักษรมัต  อัสสัมชนิก 22439 รุ่น 2515 ดำรงตำแหน่ง พลเรือตรีผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ดำรงตำแหน่ง พลเรือตรีผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ