ติดต่อเรา 02-390-1062-3

เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 65/2563 วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าวกิจกรรม > เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 65/2563 วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

Text box item sample content