ติดต่อเรา 02-390-1062-3

เลี้ยงครูเกษียณ ม.ค. 63

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าวครูเกษียณ > เลี้ยงครูเกษียณ ม.ค. 63

รับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกับ คุณครูเกษียณและอาวุโส วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 11:00 – 13:00 น. ณ ห้อง Audiotrium ชั้น 9 โรงเรียนอัสสัมชัญ

รุ่น 108 จะมีนำราดหน้า /ข้าวหน้าเป็ด จากร้าน มังกรหยก พร้อมแจกอั่งเปาคุณครูทุกท่าน