ติดต่อเรา 02-390-1062-3

เพลงใต้ร่มธงแดงขาว

ฟังเพลงใต้ร่มธงแดงขาว
เนื้อเพลงใต้ร่มธงแดงขาว

ธงแดงและขาวโบกพราวพริ้วปลิวตามลม

เราอยู่ใต้ร่มอุ่นใจในความหวัง

พวกเรา เอ.ซี . ต้องสามัคคีจนสุดกำลัง

เชิดชื่อชูธงให้โด่งให้ดัง ระมัดระวังอย่าให้เอียงเอน

ธงนั้นเป็นหัวใจ

 

1) รุกเข้าไปซิพวกเรารุก

รักสู้หนักเบาต้องเข้าคลุก

ไม่ขลาดหวาดหวั้นขยันบุก

เพื่อธงขาวแดง

(สร้อย)

 

2) ตั้งใจให้ดีมีมานะ

ใจเด็ดดั่งมดไม่ลดละ

กล้าหาญไม่น้อยไม่ถอยฉะ

เพื่อธงขาวแดง

(สร้อย)