ติดต่อเรา 02-390-1062-3

เพลงรำวงอัสสัมชัญ

ฟังเพลงรำวงอัสสัมชัญ
เนื้อเพลงรำวงอัสสัมชัญ

แดนดินถิ่นนี้มีนามอัสสัมชัญ

เลือดแดงขาวนั้น สายสัมพันธ์แน่นแฟ้น

ด้วยรักผูกพัน ด้วยรักผูกพัน

กลมเกลียวเหนียวแน่น

แม้นเกิดกันคนละแดน กอดคอเกี่ยวแขนดั่งพี่น้องกัน

เรามาร่วมใจ รักใคร่ปองดอง

ดั่งพี่ดั่งน้องท้องเดียวกัน

เราคืออัสสัมชัญ เราคืออัสสัมชัญ เราคืออัสสัมชัญ

เรามาร่วมร้องร่ายรำให้งามวิไล

ตามต้นแบบไทย รักษาไว้ชั่วกาล

เป็นศิลปะไทย เป็นศิลปะไทย

มีมาช้านาน

แสนสุขสนุกสำราญ พวกเราชื่นบาน อัสสัมชัญ ไชโย