ติดต่อเรา 02-390-1062-3

เพลงมาเถิดน้อง

ฟังเพลงมาเถิดน้อง
เนื้อเพลงมาเถิดน้อง

มาซิเข้ามา น้องจงอย่าช้ารอรี น้องเอ่ยน้องพี่ มาซิคนดี เราเลือดเดียวกัน ในรั้วเอซี เรามีแต่พี่น้องกัน มีแต่ความผูกพัน รักมั่นเป็นโซ่คล้องใจ

มาซิเข้ามา พร้อมใจร่วมสามัคคีกัน พร้อมใจตั้งมั่น จงหันหน้ามาพากันเดินไป ความหวังเรามี เอซีจะพาก้าวไกล อนาคตสดใสถึงจุดหมายสมใจปอง

มาเถิดนะ มาอย่ามั่วช้าเลยน้อง น้ำใจพี่สดใส ผุดผ่อง อย่าได้มองเป็นคนอื่นไกล

มาซิเข้ามา น้องจงอย่างช้ารอรี สรรค์สร้างความดี เป็นศรีเอซี ให้เลื่องกระบือไกล จำไว้ให้ดี เอซีต้องมีวินัย งามล้ำด้วยธรรม ต้องจำใส่ใจนะน้องเอย  (ซ้ำทั้งหมด)