ติดต่อเรา 02-390-1062-3
ฟังเพลงกีฬา
เนื้อเพลงกีฬา

มานะ.. หน่อยซิ ..เอ ซี จงมีชัย

อัสสัมชัญขึ้นชื่อลือชา ในเชิงกีฬามาแต่ไหนไหน

เราไม่ยอมให้ใครมาย่ำแก่เกียรติอัสสัมอันเป็นดวงใจ

เราต้องมีความมานะไว้และต้องเอาชัยในเชิงที่ดี

หวังเต็มที่ เอ ซี พวกเรา อย่าช้าเร่งเข้า เร็วเร็วเข้าซี

ไว้ลาย เอ ซี เพื่อให้เป็นที่เลื่องลือไปไกล

อดทน อดใจ เราสมานไว้ซึ่งสามัคคี

มานะ.. หน่อยซิ.. เอ ซี จงมีชัย