ติดต่อเรา 02-390-1062-3

อัสสัมชนิกได้เป็นนายกรัฐมนตรีของไทยกี่คน

สมาคมอัสสัมชัญ > Uncategorized > Promote Unseen Assumption > อัสสัมชนิกได้เป็นนายกรัฐมนตรีของไทยกี่คน
  • ศิษย์เก่าอัสสัมชัญดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ 2 คน องคมนตรี 15 คน นายกรัฐมนตรี 4 คน
  • จากหนังสือบันทึกไว้ในแผ่นดิน Unseen Assumption Hall Of Fame หน้า 262
  1. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) อสช.961เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย
  2. พันตรี ควง อภัยวงศ์ อสช.2990 นายกรัฐมนตรีคนที่ 4 ของไทย
  3. หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช อสช.3567 นายกรัฐมนตรีคนที่ 6 ของไทย
  4. ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ อสช.3570 ประธานองคมนตรีคนแรกและนายกรัฐมนตรีคนที่ 12 ของไทย