ติดต่อเรา 02-390-1062-3

สวนปันบุญ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​สวนปันบุญ  เป็นหนึ่งในโครงการ ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ  ขณะนี้ได้รับการจดทะเบียนเป็น มูลนิธิปลูกต้นไม้  ปลูกธรรมะเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  2562  โดยมีพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล  เป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ

ปัจจุบันโครงการสวนปันบุญมีเครือข่ายในต่างจังหวัด 25 แห่ง  และในกรุงเทพฯ  2 แห่ง  ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมในการรับบริจาค และแจกจ่ายพันธุ์ไม้หลากหลายประเภทให้กับประชาชนทั่วไป  เพื่อนำไปปลูกในบริเวณที่ตนเองสามารถดูแลรักษาให้เจริญเติบโตได้

           จากงานทอดผ้าป่าสามัคคี ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ  ณ หอประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญ  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 เนื่องในโอกาสวาระอายุครบ 60 ปี ของ พระอาจารย์ไพศาล  วิสาโล  องค์ประธานมูลนิธิฯ คณะกรรมการจึงมีมติให้จัดสร้างสวนปันบุญแห่งแรกในกรุงเทพฯ  เมื่อปี พ.ศ.2560   ณ บริเวณ แปซิฟิกอพาร์ทเม้นท์ สุขุมวิท ซอย 36  เนื้อที่ประมาณ 50  ตารางวา เพื่อเป็นแหล่งอนุบาล รวบรวมพันธุ์ไม้ต่างๆ  เพื่อรับบริจาค และแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป  โดยไม่คิดมูลค่า  เพื่อนำไปปลูกในบริเวณที่ท่านสามารถติดตามดูแลรักษาจนเติบใหญ่ได้  กล้าไม้ที่จัดเตรียมไว้มีทั้งไม้ป่าและไม้ชนิดที่เหมาะสมกับการปลูกในเมือง หรือ คอนโดมิเนียมและวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2562  ได้มีพิธีเปิดสวนปันบุญแห่งที่  2  ณ  สมาคมอัสสัมชัญ  ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ   สมาคมและเครือข่ายอัสสัมชัญ เพื่อให้ตระหนักรู้และมุ่งที่จะร่วมกันปลูกต้นไม้ ในวาระโอกาสต่างๆ เพื่อนำความสุข ความสงบ ร่มเย็น ทั้งกายและใจ กลับมาสู่สังคมตลอดไป

            อีกทั้งเสริมสร้างจิตสำนึก และให้ตระหนักรู้ว่า การปลูกต้นไม้นั้น ก็คือการทำบุญปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งจะให้ผลทั้งในปัจจุบันและอนาคตชั่วลูกหลาน ตามพุทธพจน์ที่ว่า

“ ชนเหล่าใด ปลูกสวน ปลูกป่า สร้างสะพาน จัดที่บริการน้ำดื่ม  และบึงบ่อสระน้ำ ให้ที่พักอาศัย บุญของชนเหล่านั้นย่อมเจริญ  งอกงาม ทั้งคืนทั้งวัน ตลอดเวลา ”

Blockquote Author

สวนปันบุญในกรุงเทพฯ 

                แห่งที่ 1  แปซิฟิก อพาร์ทเม้นท์ สุขุมวิท ซอย 36 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2560 บนพื้นที่ 50 ตารางวา

                                   Link  http://suanpanboon.blogspot.com/          

                แห่งที่ 2  สมาคมอัสสัมชัญ  ก่อตั้งและทำพิธีเปิด เมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2562