ติดต่อเรา 02-390-1062-3

สมาคมอัสสัมชัญ ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่ง กับครอบครัว วจีไกรลาศ(คุณพ่อ ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ)

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าวแจ้งการเสียชีวิต > สมาคมอัสสัมชัญ ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่ง กับครอบครัว วจีไกรลาศ(คุณพ่อ ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ)