ติดต่อเรา 02-390-1062-3

สมาคมอัสสัมชัญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่ซ่อนกลิ่น วัชรสินธุ์ มารดาของคุณอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ อุปนายกสมาคมอัสสัมชัญ เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาสิทธิสยามการ ศาลา4 วัดธาตุทอง พระอารามหลวง

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าวกิจกรรม > สมาคมอัสสัมชัญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่ซ่อนกลิ่น วัชรสินธุ์ มารดาของคุณอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ อุปนายกสมาคมอัสสัมชัญ เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาสิทธิสยามการ ศาลา4 วัดธาตุทอง พระอารามหลวง

สมาคมอัสสัมชัญ  โรงเรียนอัสสัมชัญ  สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  และสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล  ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคุณแม่ซ่อนกลิ่น  วัชรสินธุ์  มารดาของคุณอภัยชนม์  วัชรสินธุ์  อุปนายกสมาคมอัสสัมชัญ  และที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าฯ  เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 18.30 น. ณ ศาลาสิทธิสยามการ ศาลา 4  วัดธาตุทอง พระอารามหลวง