ติดต่อเรา 02-390-1062-3

สมาคมอัสสัมชัญจัดส่งผลไม้และหนังสือ UNSEEN ASSUMPTION ขอบพระคุณ คุณเกษม บุรินทรามาตย์ อสช 12861 ที่ปรึกษาสมาคมฯ และคุณภักดี กาญจนาวลัย อสช 18632 ท่านได้กรุณาตรวจสอบ งบการเงินสมาคมฯ ตลอด 30 กว่าปีที่ผ่านมา

สมาคมอัสสัมชัญ > ข่าวกิจกรรม > สมาคมอัสสัมชัญจัดส่งผลไม้และหนังสือ UNSEEN ASSUMPTION ขอบพระคุณ คุณเกษม บุรินทรามาตย์ อสช 12861 ที่ปรึกษาสมาคมฯ และคุณภักดี กาญจนาวลัย อสช 18632 ท่านได้กรุณาตรวจสอบ งบการเงินสมาคมฯ ตลอด 30 กว่าปีที่ผ่านมา

สมาคมอัสสัมชัญจัดส่งผลไม้และหนังสือ UNSEEN ASSUMPTION

ขอบพระคุณ คุณเกษม บุรินทรามาตย์ อสช 12861 ที่ปรึกษาสมาคมฯ

และคุณภักดี กาญจนาวลัย อสช 18632 ท่านได้กรุณาตรวจสอบ งบการเงินสมาคมฯ ตลอด 30 กว่าปีที่ผ่านมา